Genomgång av digitalt markeringssystem på älgbanan

Till alla som är utbildade skjutledare.
Nu är den digitala markeringen på älgbanan så klar så att vi känner att vi kan ha en genomgång av den.
Vi bjuder därmed in till genomgång tisdagen 12/7 kl 18³⁰ hoppas att så många som möjligt kommer!
Mvh styrelsen