Genomgång av våra banor.

Ni som gick den digitala skjutledarutbildningen i vintras bjuder vi nu in till en genomgång av våra banor på klubben.
När: söndag den 30 maj, kl 10.00.
Hör gärna av er om ni tänker att komma, så vi kan planera gruppstorlek med tanke på Covid.