Kontakt

Ni kan nå klubbens nuvarande ordföranden, Rolf Gustafson, på telefon 0503-12882.

Telefon till Kassör Tommy Kensing: 0504-43563.

Telefon till skjutbanan då den är bemannad under tävlingar mm: 0504-30018.

Frågor och bokning av älgbanan via e-post kan skickas till webbasvarige Henrik på h.danielsson@gmail.com.