Björnpasset 2019

Välkomna till Björnpasset den 11/8!

Öppet för allmänheten kl 10:00-15:00

 

Kom och testa på skott på björnfigur från olika vinklar och avstånd!
Inför årets jaktsäsong så rekommenderar vi alla jägare och jaktlag som avser att
jaga björn att skjuta björnpasset. Björnpasset är ett skytteprov som bör avläggas 
årligen. Provet omfattar tre olika skjutmoment mot stillastående björnfigurer. 

Läs mer på https://jagareforbundet.se/norr/vasterbottens-lan/jagareforbundet-vasterbotten/jakt-och-viltvard/skytte/bjornpasset/

comment